O časopise
Obsah časopisu
Aktuality
Videoprezentace
Redakční rada
Pokyny pro autory
Inzerce - mediakit
Kontakty
Ceník
       personální inzerce
 
O časopise

První tištěný časopis pro postgraduální vzdělávání lékařů s plnou elektronickou verzí

                                                          otevřít časopis on-line

ACTA MEDICINAE
Měsíčník určený odborné lékařské veřejnosti vychází ve vydavatelství ERA Média, s.r.o.
Časopis je vydáván v nákladu až 6700 výtisků. Jedinečný je i tím, že je – kromě distribuce do ambulancí
a nemocnic v ČR – v plné verzi souběžně distribuován také elektronicky na internetu.
Jsme schopni časopis pružně doručit jak návštěvníkům kongresů a seminářů, tak všem zájemcům z řad odborné veřejnosti v ČR i zahraničí. Stačí vám jen PC, tablet, PDA, nebo jiné zařízení s přístupem na internet a máte 
k dispozici elektronickou knihovnu se všemi výhodami.

PROFIL ČASOPISU
Časopis poskytuje lékařům i farmaceutům informace potřebné v rámci celoživotního vzdělávání. Vedle vysoce odborných článků přináší nejnovější poznatky z medicíny, textové i obrazové aktuální informace ze
zpravodajských zdrojů, tiskových konferencí a nejrůznějších odborných akcí, původní materiály českých
i zahraničních autorů, stálé rubriky, seriály a zajímavosti.

ACTA MEDICINAE má ambice měnit svou tvář podle potřeb odborné veřejnosti.
  

otevřít časopis on-lineotevřít časopis on-lineotevřít časopis on-lineotevřít časopis on-lineotevřít časopis on-line

otevřít časopis on-lineotevřít časopis on-lineotevřít časopis on-lineotevřít časopis on-line

 


      

Copyright © 2012 - 2024 ERA Média, s.r.o. - strana aktualizována 17.06.2024  Na začátek strany