otevřít časopis on-line
O časopise
Obsah časopisu
Redakční rada
Pokyny pro autory
Inzerce - mediakit
Kontakty
Ceník
       personální inzerce

 
Obsah časopisu

otevřít časopis on-line VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ
vyšlo 25.10.2017
 

V léčbě hypertenze máme dva hlavní problémy
Rozhovor Mgr. Dany Frantálová s prof. MUDr. Miroslavem Součkem, CSc.

Kam směřuje léčba hypertenze
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. | MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D. | MUDr. Jan Novák

Nová doporučení v léčbě srdečního selhání
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. | prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC | prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC

Komentář ke studii PERSPECTIVA
doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D.

Jak léčit srdeční selhání betablokátory
MUDr. Petr Janský

Sakubitril/valsartan v léčbě EFLK z pohledu nefrologa
prof. MUDr. Václav Monhart, CSc.

Mýty a fakta o AC E inhibitorech a jejich užití v léčbě a prevenci kardiovaskulárních onemocnění
MUDr. Libor Jelínek | doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC

Možnosti ovlivnění KV rizika u mladých nemocných s prediabetem a diabetem
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Komentář ke studii DUAL VII
MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.

Farmakokinetika a farmakodynamika nových dlouhodobě působících inzulinů a jejich význam pro klinickou praxi
prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Fenomén úsvitu
prof. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D.

Ezetimib, jeho účinky a uplatnění v léčbě dyslipidemií
prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Úspěchy v léčbě dyslipoproteinemií
prof. MUDr. Helena Vaverková, CSc.

Antikoagulační léčba u fibrilace síní
MUDr. Jiří Veselý

Antikoagulační léčba hluboké žilní trombózy a plicní embolie
doc. MUDr. Jaromír Chlumský, Ph.D.

Léčba akutní ischemické cévní mozkové příhody
MUDr. Jaroslava Paulasová Schwabová, Ph.D. | MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO

Dna – častý problém, léčebné možnosti
doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D.

Význam kolchicinu v akutní a dlouhodobé terapii dny
doc. MUDr. Petr Bradna, CSc.

Střevní mikrobiota
doc. MUDr. Darina Kohoutová, Ph.D. | prof. MUDr. Jan Bureš, CSc., FCMA

Novinky ve farmakoterapii bolesti
MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Extrahepatální manifestace infekce HCV
prof. MUDr. Petr Husa, CSc.

Diagnostika a medikamentózní terapie exokrinní pankreatické nedostatečnosti u osob s chronickou pankreatitidou v ČR – dle UEG doporučení
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. | MUDr. Martin Blaho | MUDr. Martina Bojková | MUDr. Tomáš Kuka

 

 

 

     

Copyright © 2012 - 2017 ERA Média, s.r.o. - strana aktualizována 02.11.2017 Na začátek strany